#
#
#
#
#

Vítáme vás

Hertford Investments, a.s. je stabilní, finančně a managersky silná investiční a poradenská společnost.

Tým zkušených odborníků vytváří prostředí dynamického a inovativního investičního subjektu, který plně respektuje a dodržuje investiční a etické principy v podnikání.

  • Hertford Investments, a.s. realizuje své portfolio investičních projektů striktně „hands-on“ , tedy poskytuje aktivní investorský přístup, s využitím vlatního know how i synergie celého portfolia projektů, se zaměřením především na rychlé dosažení návratnosti investice, což umožňuje maximální flexibilitu spolupráce s managementy projektů a velmi individuální přístup k různým typům investičních realizací.
  • Hertford Investments, a.s. je aktivní zejména v oblasti private equity se zaměřením na venture kapitál, kde investuje své vlastní finanční prostředky formou kapitálového vstupu do společností.
  • Hertford Investments, a.s. poskytuje v rámci portfolio poradenství, financování a spolupráci v širokém spektru fáze vývoje projektů od ranné fáze projektu (firmy), tedy “seed” nebo “start-up” projektů, tak také i ve fázi expanse, či transformace již zavedených projektů a firem. Společným záměrem však zůstává rychlá stabilizace, rychlý rozvoj a maximální zhodnocení.
  • Ideální výše našich investic není nijak předem definována, rozhodující je do jaké míry je daný projekt zajímavý z hlediska budoucího zhodnocení!
    Obvykle se však naše akvizice pohybují v rozpětí od 0,1 mil. do 3 mil. EUR… v případě reálných a perspektivních podnikatelských plánů jsme však schopni a připravení podpořit i finančně náročnější projekty. Nadstandardní výnosnost vložených prostředků je jedním z předpokladů pro uskutečnění každé naší investice.