logo hertford investments

Vítězíme společně

logo hertford investments

let

na trhu

realizovaných
obchodů

,

miliard

disponibilní
zdroje v kč

,

miliard

objem
profinancovaných
projektů v Kč

Kdo jsme

Ti, kteří dokonale rozumí problémům a potřebám českých podnikatelů a společností. Jsme finanční a investiční společnost Hertford Investments.

Co chceme

Přiložit ruku k dílu a zlepšit české podnikatelské prostředí.

V co věříme

Věříme v lidi. Jednotlivec dokáže změnit spoustu věcí, ale tým dokáže zázraky. Jak rosteme my jako společnost, tak pomáháme růst i našim zaměstnancům a partnerům.

Naše silná stránka

Každý může začít cokoliv, ale dokončit to dokáže už jen hrstka. My věci dokončujeme. Nevzdáváme se při první překážce.

qubix

Čím se
zabýváme

1

Financováním podnikatelů a společností formou různých finančních produktů.

2

Pomáháme majitelům zlepšit cash flow a zvýšit ziskovost jejich společností.

3

Umíme z průměrné společnosti udělat společnost ziskovou, s vysokým kreditem a vysokou image.

4

Připravujeme společnosti na prodej strategickému partnerovi.

5

Vyhledáváme strategické partnery.

Vidíme za investiční horizont!

icon

Investujeme

Do různých projektů a společností. Dobrá myšlenka a snaha často nestačí. Víme, jaké to je mít nedostatek financí.

icon

Poskytujeme finanční služby

Pracujeme mimořádně rychle. Do několika dnů vyhodnotíme financovanou společnost a neprodleně od nás odchází dohodnuté finance. Nemáme rádi zbytečnou administrativu a zdlouhavé schvalovací procesy.

icon

Řídíme

Pohybujeme se také v oblasti správy, řízení a investic pro pasivní investory z řad fyzických a právnických osob. Pro tyto tuzemské i zahraniční investory následně vykonáváme manažerské řízení společností, do kterých byly vloženy finanční prostředky.

icon

Nabízíme klientům partnerství

Máme rádi vysoké cíle. Jednáme, řešíme, komunikujeme. Bez ohledu na čas a místo. Jsme pro naše klienty především partnery.

icon

Bonita klienta

My nesoudíme podle tabulek. Skutečný potenciál umíme ocenit a s financováním pomoci.

Financování projektu

Developerská společnost měla domluvené financování s bankou. Během výstavby však došlo k nečekaným komplikacím a celá stavba se prodražila. Developer tak neměl dostatečný kapitál na dokončení. Banka nechtěla poskytnout další úvěry.
My jsme se rozhodli projekt finančně podpořit a díky rychlému jednání se developerské společnosti podařilo výstavbu v termínu dokončit.

Výše transakce: 47 mil. Kč

Úvěr pro rozvoj podnikání

Společnost potřebovala nutně pro svůj okamžitý rozvoj 35 mil. Kč. S bankou byla jednání zdlouhavá a nejistá. Na vzniklou situaci jsme zareagovali velice pružně a rychle. Do týdne jsme uzavřeli veškerou dokumentaci včetně zajištění a finance společnosti poskytli.

Výše transakce: 35 mil. Kč

Zajímavá obchodní příležitost

Obchodní společnosti se naskytla lukrativní koupě, kterou byla schopna pokrýt pouze ze 30 % z vlastních zdrojů. S bankou dofinancování bylo reálné, ale ne v tak krátkém čase, který k realizaci byl potřebný. Oslovili nás a během týdne byli s naší finanční pomocí schopní lukrativní koupi realizovat. Vydělali na tomto rychlém obchodu mnoho peněz.

Výše transakce: 65. mil. Kč

Dotace

Zkušený zemědělec neobdržel v termínu slibované dotace. Nevyrovnané cash flow mu způsobilo značné problémy v úhradách dodavatelům, mzdách zaměstnancům, úhradě leasingů na stroje, zařízení a úhradě nafty pro tyto stroje. Udělali jsme společně dlouhodobou smluvní dohodu o financování těchto schodků a vzniklých mimořádných finančních situací.

Rámcová smlouva na dorovnání cash flow: 12 mil. Kč

Prodej společnosti

Majitel dobře fungující společnosti s ročním obratem 540 milionů korun se s ohledem na svůj věk a zdravotní stav rozhodl s podnikáním skončit. Pomohli jsme s nalezením nového vlastníka a odkoupením společnosti. Původní majitel získal finance a byl tímto odměněn za svoji dlouholetou práci. Společnost s novým vlastníkem nadále funguje a plánuje výrazný rozvoj.

Výše transakce: 380 mil. Kč

Financování odkupu

Spojil se s námi klient, který byl spolu s třemi dalšími vlastníky spolumajitelem činžovního domu v Praze v hodnotě 90 milionů korun. Klient chtěl od ostatních tří majitelů odkoupit jejich podíly, neměl však dostatek vlastních prostředků. Pomohli jsme s financováním a dalšími konkrétními kroky, které vedly k úspěšnému odkoupení nemovitosti.

Výše transakce: 51 mil. Kč

Financování rozvoje

Společnosti, se kterou jsme již v minulosti spolupracovali, se naskytla nová výhodná zahraniční zakázka, pro jejíž realizaci nedisponovala dostatečným provozním kapitálem. Díky našemu financování se podařilo zakázku realizovat a výrazně navýšit zisk.

Výše transakce: 23,4 mil. Kč

Odkoupení společnosti

Společnost s ročním obratem 320 milionů korun se dostala do situace, kdy jeden ze dvou vlastníků, kteří společnost před 14 lety zakládali, nemohl ze zdravotních důvodů v podnikání pokračovat. Pomohli jsme s vyplacením odcházejícího vlastníka a firmu následně posunuli k dalšímu růstu.

Výše transakce: 133 mil. Kč

Financování za 220 mil. Kč

Větší známá obchodní skupina potřebovala pro svůj záměr rychle 220 mil. Kč. Během týdne od nás tyto finance obdrželi.

Výše transakce: 220 mil. Kč

S čím umíme pomoci?

Proč s námi

Máme dlouholeté bohaté zkušenosti s financováním a činností společností z rozličných odvětví. Od stavebnictví, zemědělství, dopravy, výroby, strojírenství přes nákupy a prodeje nemovitostí, až po řízení společností a jejich přípravu pro prodej strategickému partnerovi.

Víme, že čas jsou také peníze. Jednáme rychle, pružně a vstřícně.

Pracujeme s kapitálem, který umožňuje našim klientům ve velice krátké době naplnit jejich potřeby a cíle.

Většinou přicházíme do byznysu klienta na doporučení.

S našimi klienty – partnery hovoříme vždy na rovinu, jasně a srozumitelně.

Do několika dnů
vyhodnotíme
financovanou
společnost a
neprodleně od
nás odchází
dohodnuté
finance.

Kontakt

Hertford log

Sídlo společnosti: Štětkova 18, 140 00 Praha 4
E-mail: info@hertfordinvestments.com


Spisová značka: B 18415 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 24256129, DIČ: CZ24256129